ORGANIZACIONO PONAŠANJE


Semestar: 4
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: D
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILORAD JOVOVIĆ
NIKOLA MIŠNIĆ

Rezultati II septembarskog roka

Rezultati I septembarskog roka

Rezultati

Rezultati završnog ispita

Termin polaganja ispita

Konačni rezultati istraživačkih radova