Milorad Jovović

dr Milorad Jovović

vanredni profesor | Ekonomski fakultet

Rođen sam 18. januara 1966. godine na Cetinju. Osnovnu i srednju školu sam završio u  Titogradu sa odličnim uspjehom. Školske 1985/86 godine započeo sam studije na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Veljko Vlahović u Titogradu. Na istom Fakultetu sam diplomirao 1991. godine sa prosječnom ocjenom 9,73. Postdiplomske studije koje sam upisao na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu (smjer Marketing) 1992. godine završio sam sa prosječnom ocjenom 9.75. Na istom Fakultetu sam odbranio magistarsku tezu »Istraživanje...

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2021SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Jovović M., Femić-Radosavović B., Mišnić NHidden Champions of MontenegroBraček Lalić A., Purg D. (eds) Hidden Champions in Dynamically Changing Societies. Springer, Cham

Obavjestenja iz nastave

Ekonomija, smjer Međunarodni biznis-Međunarodni marketing

INFORMACIJE ZA STUDENTE I PLAN RADA NA PREDMETU MEĐUNARODNI MARKETING

Ekonomija, smjer Međunarodni biznis-Međunarodni marketing

Dogovorni čas - Međunarodni marketing 24.02.2021. u 16:30h

Ekonomija-Organizaciono ponašanje

DOGOVORNI ČAS - Organizaciono ponašanje 24.02.2021. u 16:00h

Ekonomija, smjer Marketing i biznis-Marketing menadžment

Marketing Menadžment - POSDIPLOMA 3+2 - ZOOM

Ekonomija-Organizaciono ponašanje

Pregled radova

Menadžment Podgorica (model studija 3+2)-Organizaciono ponašanje

Termin popravnog septembarskog roka

Ekonomija, smjer Međunarodni biznis-Međunarodni marketing

Termin ispita u septembarskom roku

Ekonomija-Organizaciono ponašanje

Rezultati nakon popravnog roka završnog ispita

Ekonomija, smjer Međunarodni biznis-Međunarodni marketing

Termin popravnog završnog ispita

Menadžment Podgorica (model studija 3+2)-Organizaciono ponašanje

Rezultati nakon završnog ispita u II roku

Menadžment Bijelo Polje (model studija 3+2)-Organizaciono ponašanje

Rezultati završnog ispit

Menadžment Podgorica (model studija 3+2)-Organizaciono ponašanje

Rezultati nakon završnog ispita