Milorad Jovović


Milorad Jovović
Šifra: 110323
Prezime i ime: Milorad Jovović
Titula: dr
Zvanje: vanredni profesor
Org. jedinica: Ekonomski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
EFEKONOMIJAMagistarske1MEĐUNARODNA MARKETING STRATEGIJA0 x 00 x 00 x 0
EFEKONOMIJAMagistarske1UPRAVLJANJE KRIZNIM SITUACIJAMA2 x 10 x 00 x 0
EFPOSLOVNA EKONOMIJAMaster1MARKETING MENADŽMENT4 x 10 x 00 x 0
EFEKONOMIJAMagistarske1MARKETING MENADŽMENT2 x 10 x 00 x 0
EFMENADŽMENTOsnovne4ORGANIZACIONO PONAŠANJE0 x 00 x 00 x 0
EFMENADŽMENT - Bijelo PoljeOsnovne4ORGANIZACIONO PONAŠANJE0 x 00 x 00 x 0
EFMENADŽMENTOsnovne4ORGANIZACIONO PONAŠANJE2 x 10 x 00 x 0
EFMENADŽMENT - Bijelo PoljeOsnovne4ORGANIZACIONO PONAŠANJE2 x 10 x 00 x 0
EFMENADŽMENTOsnovne5MEĐUNARODNI MARKETING0 x 00 x 00 x 0
EFMENADŽMENT - Bijelo PoljeOsnovne5MEĐUNARODNI MARKETING0 x 00 x 00 x 0
EFMENADŽMENTOsnovne5MEĐUNARODNI MARKETING2 x 10 x 00 x 0
EFEKONOMIJAOsnovne5ORGANIZACIONO PONAŠANJE3 x 10 x 00 x 0
EFMENADŽMENT - Bijelo PoljeOsnovne5MEĐUNARODNI MARKETING2 x 10 x 00 x 0
FLUGRAFIČKI DIZAJNOsnovne5DIZAJN I MARKETING2 x 10 x 00 x 0
EFEKONOMIJAOsnovne6ORGANIZACIONO PONAŠANJE4 x 10 x 00 x 0
EFEKONOMIJAOsnovne8MEĐUNARODNI MARKETING2 x 10 x 00 x 0
EFEKONOMIJAOsnovne8RAZUMIJEVANJE POTROŠAČA2 x 10 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
Opširnije