STRATEGIJSKI MENADŽMENT


Semestar: 3
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: D
ECTS katalog

Ishodi učenja:

asasas

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
PREDRAG IVANOVIĆ
VLADIMIR ĐURIŠIĆ

Case study - vježbe

Uvodni čas

Popravni završni

Zavrsni usmeni ispit

Zbirna tabela

Rezultati popravnog kolokvijuma