FISKALNA EKONOMIJA


Semestar: 5
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
PREDRAG GORANOVIĆ
DAMIR ŠEHOVIĆ

Popravni kolokvijum

Promjena termina polaganja drugog kolokvijuma

Drugi kolokvijum

Drugi termin za polaganje prvog kolokvijuma