Ekonomski fakultet-MENADŽMENT-FISKALNA EKONOMIJA -   24.09.2021
  
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT-FISKALNA EKONOMIJA -   24.09.2021
  
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT-FISKALNA EKONOMIJA -   14.09.2021
  Rezultati ispita
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT-FISKALNA EKONOMIJA -   22.12.2020
  Popravni kolokvijum
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT-FISKALNA EKONOMIJA -   19.12.2020
  Promjena termina polaganja drugog kolokvijuma
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT-FISKALNA EKONOMIJA -   14.12.2020
  Drugi kolokvijum
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT-FISKALNA EKONOMIJA -   07.12.2020
  Drugi termin za polaganje prvog kolokvijuma
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT-FISKALNA EKONOMIJA -   30.11.2020
  Javni zajam
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT-FISKALNA EKONOMIJA -   19.11.2020
  Poreski oblici
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT-FISKALNA EKONOMIJA -   10.11.2020
  Porezi - opšti pristup II
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT-FISKALNA EKONOMIJA -   02.11.2020
  Obavještenje
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT-FISKALNA EKONOMIJA -   26.10.2020
  Porezi - opšti pristup I
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT-FISKALNA EKONOMIJA -   20.10.2020
  Uvod u javne finansije
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT-FISKALNA EKONOMIJA -   12.10.2020
  Predavanja iz predmeta Fiskalna ekonomija
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT-FISKALNA EKONOMIJA -   23.09.2020
  Rezultati ispita iz Fiskalne ekonomije, 22.9.2020.
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT-FISKALNA EKONOMIJA -   20.12.2019
  Materijali sa časova vježbi
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT-FISKALNA EKONOMIJA -   10.12.2019
  Nova objava - 10.12.2019 14:35
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT-FISKALNA EKONOMIJA -   05.11.2019
  Porezi - opšti pristup II
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT-FISKALNA EKONOMIJA -   31.10.2019
  Porezi - opšti pristup I
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT-FISKALNA EKONOMIJA -   22.10.2019
  Uvod u javne finansije
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT-FISKALNA EKONOMIJA -   10.12.2018
  Javni zajam. Javni rashodi. Budžet
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT-FISKALNA EKONOMIJA -   16.11.2018
  Rezultati I kolokvijuma
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT-FISKALNA EKONOMIJA -   29.10.2018
  Porezi opšti pristup II i Poreski oblici
Ekonomski fakultet-MENADŽMENT-FISKALNA EKONOMIJA -   15.10.2018
  Uvod u javne finansije i Porezi opšti pristup I.