EKOLOŠKI MENADŽMENT


Semestar: 3
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 4+0+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NIKOLA MILOVIĆ4x1
46B+10P

Predavanja

Plan rada

Konacni rezultati

P5

P4