Milica Muhadinović


Milica Muhadinović
Šifra: 900203
Prezime i ime: Milica Muhadinović
Titula: mr
Zvanje: saradnik u nastavi
Org. jedinica: Ekonomski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
EFEKONOMIJAMaster1MAKROEKONOMSKA TEORIJA I ANALIZA0 x 02 x 10 x 0
EFEKONOMIJAMaster1REGIONALNA EKONOMIJA0 x 02 x 10 x 0
EFEKONOMIJAMaster2ZAJEDNIČKO TRŽIŠTE I POLITIKA KONKURENCIJE EU0 x 02 x 10 x 0
EFEKONOMIJAOsnovne2NACIONALNA EKONOMIJA0 x 02 x 40 x 0
EFMENADŽMENTOsnovne3MENADŽMENT INVESTICIJAMA0 x 02 x 10 x 0
EFMENADŽMENT - Bijelo PoljeOsnovne3MENADŽMENT INVESTICIJAMA0 x 02 x 10 x 0
EFEKONOMIJAOsnovne4MAKROEKONOMIJA0 x 00 x 00 x 0
EFEKONOMIJAOsnovne5EKONOMSKA STATISTIKA0 x 00 x 00 x 0
EFMENADŽMENTOsnovne5MENADŽMENT INVESTICIJAMA0 x 00 x 00 x 0
EFEKONOMIJAOsnovne5PRIVREDNI RAZVOJ0 x 02 x 30 x 0
EFMENADŽMENT - Bijelo PoljeOsnovne5MENADŽMENT INVESTICIJAMA0 x 00 x 00 x 0
EFEKONOMIJAOsnovne6EKONOMIJA EVROPSKE UNIJE0 x 02 x 10 x 0
EFEKONOMIJAOsnovne7PRIVREDNI RAZVOJ0 x 00 x 00 x 0
EFEKONOMIJAOsnovne8EKONOMIJA EVROPSKE UNIJE0 x 00 x 00 x 0
EFEKONOMIJAOsnovne8MAKROEKONOMIJA ZA PREDUZETNIKE0 x 00 x 00 x 0
EFEKONOMIJAOsnovne8POLITIKA PROŠIRENJA0 x 00 x 00 x 0
EFEKONOMIJAOsnovne8MAKROSISTEM EVROPSKE UNIJE0 x 00 x 00 x 0
EFEKONOMIJAOsnovne8KOHEZIONA POLITIKA I STRUKTURNI FONDOVI EU0 x 02 x 10 x 0
EFEKONOMIJAOsnovne8ZAJEDNIČKO TRŽIŠTE I POLITIKA KONKURENCIJE EU0 x 00 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
Opširnije