UPRAVLJANJE FINANSIJSKIM RIZICIMA


Semestar: 5
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po završetku ovog kursa student će moći da: 1. Analizira rizike i definiše metode upravljanja rizikom sa aspekta svakog preduzeca 2. Objasni rizike sa kojima se suočavaju finansijske institucije 3. Analizira tradicionalne i alternativne metode transfera rizika 4. Procjenjuje veličinu finansijskih rizika 4. Objasni metode za upravljanje pojedinim finansijskim rizicima analizirajući specifičnosti crnogorskog tržišta

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILAN RAIČEVIĆ2x1
4B+1S+9P
MILIJANA NOVOVIĆ BURIĆ1x1
4B+1S+9P
VLADIMIR KAŠĆELAN1x1
4B+1S+9P