UPRAVLJANJE FINANSIJSKIM RIZICIMA


Semestar: 5
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po završetku ovog kursa student će moći da: 1. Analizira rizike i definiše metode upravljanja rizikom sa aspekta svakog preduzeca 2. Definiše rizike sa kojima se suočavaju finansijske institucije 3. Analizira tradicionalne i alternativne metode transfera rizika 4. Procijenjuje veličinu finansijskih rizika 4. Definiše metode za upravljanje pojedinim finansijskim rizicima analizirajući specifičnosti crnogorskog tržišta

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VLADIMIR KAŠĆELAN1x1
11B+4S+4P
1x1
11B+4S+4P
MILIJANA NOVOVIĆ-BURIĆ1x1
11B+4S+4P
1x1
11B+4S+4P