PRINCIPI EKONOMIJE


Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILENA KONATAR2x2
101B+25P
MILIVOJE RADOVIĆ2x1
101B+25P