Jovan Đurašković

dr Jovan Đurašković

docent | Ekonomski fakultet

JOVAN ĐURAŠKOVIĆ je rođen 21.09.1984. godine na Cetinju, gdje je završio osnovnu i srednju školu. Ekonomski fakultet u Podgorici upisuje 2003. godine, gdje na smjeru „Ekonomija javnog sektora” diplomira 2007. godine. Iste godine upisuje Akademske postdiplomske studije na Ekonomskom fakultetu u Podgorici, smjer „Ekonomija javnog sektora”, a magistrira krajem studijske godine. Doktorske studije na Ekonomskom fakultetu u Podgorici upisuje 2008. godine. Doktorsku disertaciju, pod nazivom „Državni...

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
EFMENADŽMENTOsnovne1PRINCIPI EKONOMIJE0 x 00 x 00 x 0
EFMENADŽMENTOsnovne1PRINCIPI EKONOMIJE2 x 12 x 10 x 0
FPNPOLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSIOsnovne2POLITIČKA EKONOMIJA2 x 10 x 00 x 0
EFEKONOMIJAOsnovne3RAZVOJ EKONOMSKE MISLI2 x 12 x 20 x 0
FPNMEĐUNARODNI ODNOSIOsnovne3OSNOVI EKONOMIJE0 x 00 x 00 x 0
FPNNOVINARSTVOOsnovne3OSNOVI EKONOMIJE0 x 00 x 00 x 0
EFEKONOMIJAOsnovne4RAZVOJ EKONOMSKE MISLI4 x 14 x 10 x 0
FPNMEDIJSKE STUDIJE I NOVINARSTVOOsnovne4OSNOVI EKONOMIJE2 x 12 x 10 x 0
EFEKONOMIJAOsnovne8TEORIJA I ANALIZA EKONOMSKE POLITIKE2 x 12 x 10 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2021SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Đurašković, J., Konatar, M., & Radović, M.Renewable energy in the Western Balkans: Policies, developments and perspectivesEnergy Reports
2021SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Konatar, M., Kaštelan, S., Kaštelan, U., Đurašković, J., & Radović, M. What Drives Healthcare Expenditure Growth? Evidence from Central and Eastern European Economies.Ekonomický časopis (Journal of Economics)
2020SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Cerović Smolović, J., Muhadinović, M., Radonjić, M, Đurašković, J.How does renewable energy consumption affect economic growth in the traditional and new member states of the European Union?Energy Reports

Obavjestenja iz nastave

Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Politička ekonomija

Bodovi vježbe

Ekonomija, smjer Ekonomija javnog sektora-Teorija i analiza ekonomske politike

Prezentacije - 17.05. u 8.45h

Medijske studije i novinarstvo (2017)-Osnovi ekonomije

Rezultati popravnog kolokvijuma

Ekonomija, smjer Ekonomija javnog sektora-Teorija i analiza ekonomske politike

Prezentacije - 10. 05. u 9.00 (online)

Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Politička ekonomija

Vježbe

Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Politička ekonomija

Popravni kolokvijum - promjena termina

Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Politička ekonomija

Online predavanje - 28.04. u 9.00h

Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Politička ekonomija

Vježbe

Ekonomija, smjer Ekonomija javnog sektora-Teorija i analiza ekonomske politike

Rezultati popravnog kolokvijuma

Medijske studije i novinarstvo (2017)-Osnovi ekonomije

Rezultati kolokvijuma

Ekonomija-Razvoj ekonomske misli

Rezultati popravnog kolokvijuma

Ekonomija, smjer Ekonomija javnog sektora-Teorija i analiza ekonomske politike

Popravni kolokvijum - 26.04.