Jovan Đurašković

dr Jovan Đurašković

docent | Ekonomski fakultet

JOVAN ĐURAŠKOVIĆ je rođen 21.09.1984. godine na Cetinju, gdje je završio osnovnu i srednju školu. Ekonomski fakultet u Podgorici upisuje 2003. godine, gdje na smjeru „Ekonomija javnog sektora” diplomira 2007. godine. Iste godine upisuje Akademske postdiplomske studije na Ekonomskom fakultetu u Podgorici, smjer „Ekonomija javnog sektora”, a magistrira krajem studijske godine. Doktorske studije na Ekonomskom fakultetu u Podgorici upisuje 2008. godine. Doktorsku disertaciju, pod nazivom „Državni...

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
EFEKONOMIJAOsnovne1EKONOMIJA0 x 00 x 00 x 0
FPNPOLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSIOsnovne2POLITIČKA EKONOMIJA2 x 10 x 00 x 0
FPNSOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RADOsnovne2POLITIČKA EKONOMIJA0 x 00 x 00 x 0
EFEKONOMIJAOsnovne3RAZVOJ EKONOMSKE MISLI2 x 12 x 20 x 0
FPNPOLITIKOLOGIJAOsnovne3OSNOVI EKONOMIJE0 x 00 x 00 x 0
FPNMEĐUNARODNI ODNOSIOsnovne3OSNOVI EKONOMIJE0 x 00 x 00 x 0
FPNNOVINARSTVOOsnovne3OSNOVI EKONOMIJE0 x 00 x 00 x 0
EFEKONOMIJAOsnovne4RAZVOJ EKONOMSKE MISLI0 x 00 x 00 x 0
FPNMEDIJSKE STUDIJE I NOVINARSTVOOsnovne4OSNOVI EKONOMIJE2 x 12 x 10 x 0
EFEKONOMIJAOsnovne8TEORIJA I ANALIZA EKONOMSKE POLITIKE2 x 12 x 10 x 0
EFEKONOMIJAOsnovne8EKONOMIJA RADA I SOCIJALNA POLITIKA2 x 12 x 10 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2020SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Cerović Smolović, J., Muhadinović, M., Radonjić, M, Đurašković, J.How does renewable energy consumption affect economic growth in the traditional and new member states of the European Union?Energy Reports

Obavjestenja iz nastave

Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Politička ekonomija

Rezultati popravnog kolokvijuma i bodovi (eseji)

Ekonomija-Razvoj ekonomske misli

Termini ispita

Medijske studije i novinarstvo (2017)-Osnovi ekonomije

Ispitna pitanja

Medijske studije i novinarstvo (2017)-Osnovi ekonomije

Spisak sa bodovima za završni ispit

Ekonomija, smjer Ekonomija javnog sektora-Teorija i analiza ekonomske politike

PREDLOG OCJENE I TERMIN ISPITA

Ekonomija, smjer Ekonomija javnog sektora-Ekonomija rada i socijalna politika

Predlog ocjena i termin ispita

Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Politička ekonomija

Bodovi tokom semestra

Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Politička ekonomija

Popravni kolokvijum

Ekonomija, smjer Ekonomija javnog sektora-Teorija i analiza ekonomske politike

ESEJ - BODOVI ZA AKTIVNOST

Ekonomija, smjer Ekonomija javnog sektora-Teorija i analiza ekonomske politike

Rezultati popravnog kolokvijuma

Ekonomija, smjer Ekonomija javnog sektora-Teorija i analiza ekonomske politike

POPRAVNI KOLOKVIJUM - utorak 18.05.

Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Politička ekonomija

Vježbe - link