Jovan Đurašković


Jovan Đurašković
Šifra: 110046
Prezime i ime: Jovan Đurašković
Titula: dr
Zvanje: saradnik u nastavi dr
Org. jedinica: Ekonomski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
EFEKONOMIJAOsnovne1EKONOMIJA0 x 00 x 00 x 0
EFEKONOMIJAOsnovne1OSNOVI EKONOMIJE0 x 02 x 20 x 0
EFMENADŽMENT - Bijelo PoljeOsnovne1PRINCIPI EKONOMIJE0 x 02 x 10 x 0
FPNPOLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSIOsnovne2POLITIČKA EKONOMIJA2 x 10 x 00 x 0
FPNSOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RADOsnovne2POLITIČKA EKONOMIJA2 x 10 x 00 x 0
EFEKONOMIJAOsnovne3RAZVOJ EKONOMSKE MISLI2 x 12 x 30 x 0
EFEKONOMIJAOsnovne4RAZVOJ EKONOMSKE MISLI4 x 12 x 10 x 0
EFEKONOMIJAOsnovne8TEORIJA I ANALIZA EKONOMSKE POLITIKE2 x 10 x 00 x 0
EFEKONOMIJAOsnovne8EKONOMIJA RADA I SOCIJALNA POLITIKA0 x 02 x 10 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
Opširnije