Semestar: 2
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: - sumira i opiše društveni sistem, pravni sistem i državno-pravni poredak; - protumači i razlikuje pravne norme, pravne akte, pravne institute i grane prava; - opisuje i povezuje osnovne institute obligacionog i privrednog prava; - sumira i klasifikuje osnovne institute stvarnog prava; objašnjava i upoređuje osnovne forme obavljanja privredne djelatnosti; - razlikuje hartije od vrijednosti od ostalih pisanih isprava i ukazuje na njihov značaj u poslovnim odnosima; - opiše i razlikuje osnovne ugovore obligacionog prava.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MIJAT JOCOVIĆ2x1
89B+61P
NIKOLA MARTINOVIĆ2x2
89B+61P

Obavjestenje o terminu predavanja 8 april

Obavjestenje o terminu predavanja

INFORMACIJA O REALIZACIJI NASTAVE

Promjena termina popravnog završnog ispita

Raspored polaganja završnog ispita

Rezultati nakon septembarskog roka

RASPORED POLAGANJA POPRAVNOG ZAVRSNOG ISPITA

RASPORED POLAGANJA ZAVRSNOG ISPITA

Popravni kolokvijum Poslovno pravo

KOLOKVIJUM

ONLINE NASTAVA

Poslovno pravo - Ispitna pitanja