BANKARSTVO


Semestar: 3
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DAMIR ŠEHOVIĆ2x1
38B+10S+36P
SLOBODAN LAKIĆ2x1
38B+10S+36P