Jelena Jovović


Jelena Jovović
Šifra: 900982
Prezime i ime: Jelena Jovović
Titula:
Zvanje: saradnik u nastavi
Org. jedinica: Ekonomski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
EFMENADŽMENTOsnovne4ISTRAŽIVANJE MARKETINGA0 x 02 x 10 x 0
EFMENADŽMENTOsnovne4POSLOVNE FINANSIJE0 x 02 x 10 x 0
EFMENADŽMENT - Bijelo PoljeOsnovne4POSLOVNE FINANSIJE0 x 02 x 10 x 0
EFMENADŽMENTOsnovne5ISTRAŽIVANJE MARKETINGA0 x 02 x 10 x 0
EFMENADŽMENT - Bijelo PoljeOsnovne5ISTRAŽIVANJE MARKETINGA0 x 02 x 10 x 0
EFEKONOMIJAOsnovne6FINANSIJSKI MENADŽMENT0 x 02 x 10 x 0
EFEKONOMIJAOsnovne8PORTFOLIO MENADŽMENT0 x 02 x 10 x 0
EFEKONOMIJAOsnovne8ANALIZA BERZANSKOG POSLOVANJA0 x 02 x 10 x 0
EFEKONOMIJAOsnovne8PORTFOLIO ANALIZA0 x 02 x 10 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
Opširnije