UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA


Semestar: 6
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NIKOLA MIŠNIĆ2x1
28B+14S+4P
ŽARKO BOŽOVIĆ2x1
28B+14S+4P