UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA


Semestar: 6
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NIKOLA MIŠNIĆ2x1
23B+14S+5P
BOBAN MELOVIĆ2x1
23B+14S+5P