ISTRAŽIVANJE MARKETINGA


Semestar: 5
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
BOBAN MELOVIĆ
JELENA JOVOVIĆ2x1
32B+21S+7P
MILENA LIPOVINA BOŽOVIĆ2x1
32B+21S+7P