ISTRAŽIVANJE MARKETINGA


Semestar: 5
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
JELENA JOVOVIĆ2x1
22B+18S+2P
BOBAN MELOVIĆ2x1
22B+18S+2P