RAČUNOVODSTVO


Semestar: 3
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+3+0
Duplikat:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ANA LALEVIĆ-FILIPOVIĆ
TANJA LAKOVIĆ