Semestar: 3
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+3+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita student/ica će moći da: • razumije na koji način funkcioniše računovodstveni informacioni sistem; • analizira ekonomske promijene i da objasni na koji način ih je moguće evidentirati; • definiše i razumije finansijske izvještaje i da prepozna korisnike finansijskih izvještaja; • aktivno učestvuje u procesu knjiženja određenih ekonomskih promjena; • razumije specifičnost određenih bilansnih pozicija; • razvija sposobnost kontruktivnog uvida i logičkog računovodstvenog razmišljanja i da isto primijeni u praksi; • primijeni i formalno prikaže nova računovodstvena znanja u postojeće i novoosnovana privredna društva; • objasni komponente i formuliše finansijske iskaze i da iste i objasni.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ANA LALEVIĆ FILIPOVIĆ2x1
2B+6S+10P
SOFIJA SEKULIĆ3x1
2B+6S+10P

Termin završnog ispita

Termin popravnog kolokvijuma

Materijal- II III i IV blok

Termin predavanja- 2411 2023

Termin vježbi 10. novembar

Udzbenik