RAČUNOVODSTVO


Semestar: 3
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+3+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
JOVANA RACKOVIĆ3x1
18B+19S+17P
ANA LALEVIĆ-FILIPOVIĆ2x1
18B+9S+17P