Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon savladavanja materije iz ovog predmeta student će moći da: • prepozna predmet izučavanja ekonomije firme. • opiše relaciju između ekonomije firme i drugih naučnih disciplina. • prepozna faktore ekonomije firme. • protumači uticaj faktora ekonomije firme na poslovno odlučivanje firme. • razlikuje elemente direktnog uticaja okruženja na ekonomiju firme. • razlikuje elemente indirektnog uticaja okruženja na ekonomiju firme. • definiše i prepoznaje različite vrste preduzeća. • opiše osnovne elemente preduzeća i njihovu međusobnu uslovljenost. • opiše pojam reprodukcije. • razlikuje tipove tokova reprodukcije. • protumači problem kombinacije faktora proizvodnje. • izračuna amortizaciju sredstava za rad po vremenskom i funkcionalnom metodu obračuna. • opiše karakteristike troškova faktora proizvodnje. • prepozna relaciju između fizičkog i ekonomskog vijeka trajanja sredstava za rad. • opiše sistematizaciju troškova sa različitih stanovišta. • grafički ilustruje i protumači različite vrste troškova u ukupnom i prosječnom iznosu. • opiše odnos između graničnih i varijabilnih troškova. • opiše odnos između graničnih i prosječnih ukupnih roškova. • protumači zone troškova. • protumači zone poslovnih rezultata. • opiše i izračuna značajne prelomne tačke u poslovanju preduzeća.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
JASMINA ĆETKOVIĆ2x1
40B+16P
MILAN RAIČEVIĆ2x1
40B+16P

Popravni završni ispit

Završni ispit

Rezultati popravnog kolokvijuma

Popravni kolokvijum

Rezultati kolokvijuma

Prezentacije sa predavanja