MEĐUNARODNI MARKETING


Semestar: 5
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NIKOLA MIŠNIĆ2x1
7B+3S+6P
MILORAD JOVOVIĆ2x1
7B+3S+6P