METODOLOGIJA NAUČNOG RADA I


Semestar: 1
ECTS: 2
Status: Obavezan
Fond: 3++0
Duplikat: D
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
TATJANA KRKELJIĆ3x1
2B