Semestar: 4
ECTS: 1
Status: Izborni
Fond: 1++0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Za studente pijaniste: Student će: - Steknuti umjeće zajedničkog sviranja u korelaciji sa različitim instrumentima - Prepoznati specifiku posla umjetničkog saradnjika i biti osposobljen za rad ,kao klavirski saradnik u muzičkim školama,visokoškolskim institucijama i koncertnim ustanovama - Primijeniti tehnike sviranja prima vista i transpozicije na razlicite intervale - Primijeniti poznavanje stilskih karakteristika na izvođenje određene kompozicije - Proširiti poznavanje literature za različite instrumente , vokalnei operskeliterature - Steknuti umeće praktičnog rada sa pevačima - Realizovati zadatu literaturu sa tačke gledišta muzičkog konteksta kompozicija - Usavršitii vještine ispravne interpretacije zadatog muzičkog materijala - Razviti sopstveno mišljenje na temelju sakupljenih informacija i umjeti vrednovati odslušane primjere, - Imati lični pristup umjetničkom djelu, - Kritički procijeniti i vrednovati sopstvena dostignuća kao i dostignuća ostalih muzičara u zajedničkom izvođenju. Za studente gudače i duvače: Student će: - Upoznati i proućiti tehnike zajedničkog sviranja u korelaciji sa klavirom - Prepoznati specifiku posla umjetničkog saradnjika - Upoznati tehniku sviranja prima vista na klaviru - Primijeniti poznavanje stilskih karakteristika na izvođenje određene kompozicije - Realizovati zadatu literaturu sa tačke gledišta muzičkog konteksta kompozicija - Usavršavati vještine ispravne interpretacije zadatog muzičkog materijala - Razvijati sopstveno mišljenje na temelju sakupljenih informacija i umjeti vrednovati odslušane primjere, - Imati lični pristup umjetničkom djelu, - Kritički procijeniti i vrednovati sopstvena dostignuća kao i dostignuća pijaniste u zajedničkom izvođenju.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
OLEKSIJ MOLČANOV1x2
10B+2S