INTERMEDIJALNA UMJETNOST MA


Semestar: 3
ECTS: 15
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILENA JOVIĆEVIĆ2x1
3B
2x1
3B