Milena Jovićević


Milena Jovićević
Šifra: 240352
Prezime i ime: Milena Jovićević
Titula: dr
Zvanje: vanredni profesor
Org. jedinica: Fakultet likovnih umjetnosti
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
FLUSLIKARSTVOSpecijalisticke1INTERMEDIJALNO SLIKARSTVO I4 x 12 x 10 x 0
FLUSLIKARSTVOSpecijalisticke1PORTFOLIO I2 x 11 x 10 x 0
FLUVAJARSTVOSpecijalisticke1PORTFOLIO I2 x 11 x 10 x 0
FLUGRAFIKASpecijalisticke1PORTFOLIO I2 x 11 x 10 x 0
FLUGRAFIČKI DIZAJNSpecijalisticke1PORTFOLIO I2 x 11 x 10 x 0
FLUSLIKARSTVOSpecijalisticke2ZAVRŠNI RAD2 x 11 x 10 x 0
FLUSLIKARSTVOSpecijalisticke2INTERMEDIJALNO SLIKARSTVO II4 x 12 x 10 x 0
FLUSLIKARSTVOSpecijalisticke2PORTFOLIO II2 x 11 x 10 x 0
FLUVAJARSTVOSpecijalisticke2PORTFOLIO II2 x 11 x 10 x 0
FLUGRAFIKASpecijalisticke2PORTFOLIO II2 x 11 x 10 x 0
FLUGRAFIČKI DIZAJNSpecijalisticke2PORTFOLIO II2 x 11 x 10 x 0
FLUSlikarstvoMagistarske3INTERMEDIJALNO SLIKARSTVO V1 x 11 x 10 x 0
FLUSLIKARSTVOOsnovne3IZBORNI INTERMEDIJALNI ATELJI I2 x 11 x 10 x 0
FLUVAJARSTVOOsnovne3INTERMEDIJALNA ISTRAŽIVANJA I0 x 00 x 00 x 0
FLUVAJARSTVOOsnovne4INTERMEDIJALNA ISTRAŽIVANJA II0 x 00 x 00 x 0
FLUSLIKARSTVOOsnovne5INTERMEDIJALNA UMJETNOSTI I2 x 12 x 10 x 0
FLUSLIKARSTVOOsnovne5PROSTORNE KOMPOZICIJE2 x 12 x 10 x 0
FLUSLIKARSTVOOsnovne6INTERMEDIJALNA UMJETNOST II2 x 12 x 10 x 0
FLUSLIKARSTVOOsnovne6PORTFOLIO2 x 11 x 10 x 0
FLUSLIKARSTVOOsnovne6ZAVRŠNI RAD1 x 11 x 10 x 0
FLUVAJARSTVOOsnovne6PORTFOLIO2 x 11 x 10 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
Opširnije