METODOLOGIJA IZRADE ZAVRŠNOG RADA MA


Semestar: 3
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 2++0
Duplikat: Da
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MARKO MARKOVIĆ2x1