Marko Marković


Marko Marković
Šifra: 240349
Prezime i ime: Marko Marković
Titula: mr
Zvanje: docent
Org. jedinica: Fakultet likovnih umjetnosti
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
FLUSLIKARSTVOOsnovne1SLIKARSTVO I2 x 20 x 00 x 0
FLUVAJARSTVOOsnovne1SLIKARSTVO I0 x 00 x 00 x 0
FLUGRAFIČKI DIZAJNOsnovne1SLIKARSTVO I0 x 00 x 00 x 0
FLUGRAFIČKI DIZAJNSpecijalisticke1SLIKANJE VII2 x 11 x 10 x 0
FLUSLIKARSTVOMaster1VIDEO ART MA2 x 10 x 00 x 0
FLUSLIKARSTVOOsnovne1TEORIJA FORME2 x 10 x 00 x 0
FLUVAJARSTVOOsnovne1TEORIJA FORME0 x 00 x 00 x 0
FLUGRAFIČKI DIZAJNOsnovne1TEORIJA FORME0 x 00 x 00 x 0
FLUSLIKARSTVOOsnovne2SLIKARSTVO II2 x 10 x 00 x 0
FLUGRAFIČKI DIZAJNSpecijalisticke2SLIKANJE VIII2 x 11 x 10 x 0
FLUSLIKARSTVOOsnovne2OSNOVI LIKOVNIH ELEMENATA2 x 10 x 00 x 0
FLUGRAFIČKI DIZAJNOsnovne2OSNOVI LIKOVNIH ELEMENATA0 x 00 x 00 x 0
FLUVAJARSTVOOsnovne2OSNOVI LIKOVNIH ELEMENATA0 x 00 x 00 x 0
FLUSLIKARSTVOOsnovne3INTERMEDIJALNA ISTRAŽIVANJA I2 x 10 x 00 x 0
FLUGRAFIČKI DIZAJNOsnovne3INTERMEDIJALNA ISTRAŽIVANJA I0 x 00 x 00 x 0
FLUSLIKARSTVOOsnovne4INTERMEDIJALNA ISTRAŽIVANJA II0 x 00 x 00 x 0
FLUSLIKARSTVOOsnovne6VIDEO0 x 00 x 00 x 0
FLUGRAFIČKI DIZAJNOsnovne6VIDEO0 x 00 x 00 x 0
FLUGRAFIČKI DIZAJNOsnovne6VIDEO0 x 00 x 00 x 0
FLUSLIKARSTVOOsnovne6VIDEO2 x 10 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
Opširnije