Marko Marković


Marko Marković
Šifra: 240349
Prezime i ime: Marko Marković
Titula: mr
Zvanje: docent
Org. jedinica: Fakultet likovnih umjetnosti
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Sem. Predmet P V L
Fakultet likovnih umjetnosti Osnovne
Slikarstvo
1 Slikarstvo I2x1
Fakultet likovnih umjetnosti Osnovne
Slikarstvo
1 Teorija forme2x1
Fakultet likovnih umjetnosti Osnovne
Slikarstvo
2 Osnovi likovnih elemenata2x1
Fakultet likovnih umjetnosti Osnovne
Slikarstvo
2 Slikarstvo II2x1
Fakultet likovnih umjetnosti Osnovne
Grafički dizajn
2 Uvod u ilustraciju2x11x1
Fakultet likovnih umjetnosti Specijalisticke
Grafički dizajn
7 Slikanje VII1x10.67x10.67x1
Fakultet likovnih umjetnosti Specijalisticke
Grafički dizajn
8 Slikanje VIII1x10.67x10.67x1

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor