METODIKA LIKOVNOG VASPITANJA MA


Semestar: 3
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
IVANA RADOVANOVIĆ2x1
14B+1P
1x1
13B+1P