Ivana Radovanović


Ivana Radovanović
Šifra: 240336
Prezime i ime: Ivana Radovanović
Titula: dr
Zvanje: saradnik u nastavi dr
Org. jedinica: Fakultet likovnih umjetnosti
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
FLUVAJARSTVOSpecijalisticke1SKULPTURA U TERAKOTI I POLIESTERU I0 x 02 x 10 x 0
FLUVAJARSTVOSpecijalisticke1INTERMEDIJALNA SKULPTURA I0 x 02 x 10 x 0
FLUVAJARSTVOSpecijalisticke1MODELOVANJE SA CRTANJEM I0 x 02 x 10 x 0
FLUSLIKARSTVOOsnovne1MODELOVANJE I0 x 02 x 20 x 0
FLUVAJARSTVOOsnovne1MODELOVANJE I0 x 02 x 20 x 0
FLUGRAFIČKI DIZAJNOsnovne1MODELOVANJE I0 x 02 x 20 x 0
FLUSLIKARSTVOSpecijalisticke1METODIKA LIKOVNOG VASPITANJA I2 x 11 x 10 x 0
FLUGRAFIKASpecijalisticke1METODIKA LIKOVNOG VASPITANJA I2 x 12 x 10 x 0
FLUGRAFIČKI DIZAJNSpecijalisticke1METODIKA LIKOVNOG VASPITANJA I2 x 11 x 10 x 0
FLUVAJARSTVOSpecijalisticke1METODIKA LIKOVNOG VASPITANJA I2 x 11 x 10 x 0
FLUVAJARSTVOSpecijalisticke2MODELOVANJE SA CRTANJEM II0 x 02 x 10 x 0
FLUVAJARSTVOSpecijalisticke2SKULPTURA U TERAKOTI I POLIESTERU II0 x 02 x 10 x 0
FLUVAJARSTVOOsnovne2MODELOVANJE II0 x 02 x 10 x 0
FLUVAJARSTVOSpecijalisticke2INTERMEDIJALNA SKULPTURA II0 x 02 x 10 x 0
FLUSLIKARSTVOSpecijalisticke2METODIKA LIKOVNOG VASPITANJA II2 x 11 x 10 x 0
FLUVAJARSTVOSpecijalisticke2METODIKA LIKOVNOG VASPITANJA II2 x 11 x 10 x 0
FLUGRAFIKASpecijalisticke2METODIKA LIKOVNOG VASPITANJA II2 x 11 x 10 x 0
FLUGRAFIČKI DIZAJNSpecijalisticke2METODIKA LIKOVNOG VASPITANJA II2 x 11 x 10 x 0
FLUVAJARSTVOOsnovne3VAJARSTVO I0 x 02 x 10 x 0
FLUVAJARSTVOOsnovne4VAJARSTVO II0 x 02 x 10 x 0
FLUVAJARSTVOOsnovne5VAJARSTVO III0 x 02 x 10 x 0
FLUVAJARSTVOOsnovne6VAJANJE VI0 x 00 x 00 x 0
FLUVAJARSTVOOsnovne6VAJARSTVO IV0 x 03 x 10 x 0
FLUVAJARSTVOOsnovne6UVOD U UMJETNIČKI EKSPERIMENT II0 x 00 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
Opširnije