Ivana Radovanović

dr Ivana Radovanović

docent | Fakultet likovnih umjetnosti

Dr Ivana Radovanović Rođena 24.01.1983. godine u Titogradu. Diplomirala 2006.godine u klasi prof. Pavla Pejovića. Magistrirala novembra 2009.  godine kod istog mentora. Od 2006-2021. radila je kao saradnik u nastavi na FLU-Cetinje. Doktorirala 2016. godine na FLU-Beograd pod mentorstvom prof. Dušana Petrovića.  Od 2021. radi kao docent na FLU-Cetinje. e-mail: ivanaradulov@gmail.com www.ivanaradovanovic.com - Maj 2021. ERASMUS +...

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
FLUVAJARSTVOSpecijalisticke1MODELOVANJE SA CRTANJEM I0 x 01 x 10 x 0
FLUSLIKARSTVOOsnovne1MODELOVANJE I0 x 00 x 00 x 0
FLUVAJARSTVOOsnovne1MODELOVANJE I0 x 02 x 20 x 0
FLUGRAFIČKI DIZAJNOsnovne1MODELOVANJE I0 x 00 x 00 x 0
FLUSLIKARSTVOMaster1SAVREMENE SKULPTURSKE FORME MA I0 x 00 x 00 x 0
FLUSLIKARSTVOMaster1SAVREMENE SKULPTURSKE FORME MA I0 x 00 x 00 x 0
FLUVAJARSTVOMaster1SAVREMENE SKULPTURSKE FORME MA I0 x 01 x 10 x 0
FLUSLIKARSTVOMaster1SAVREMENE SKULPTURSKE FORME MA I0 x 00 x 00 x 0
FLUVAJARSTVOSpecijalisticke1METODIKA LIKOVNOG VASPITANJA I2 x 11 x 10 x 0
FLUGRAFIČKI DIZAJNSpecijalisticke1METODIKA LIKOVNOG VASPITANJA I0 x 00 x 00 x 0
FLUVAJARSTVOSpecijalisticke2MODELOVANJE SA CRTANJEM II0 x 02 x 10 x 0
FLUVAJARSTVOSpecijalisticke2ZAVRŠNI RAD0 x 01 x 10 x 0
FLUVAJARSTVOSpecijalisticke2SKULPTURA U TERAKOTI I POLIESTERU II0 x 00 x 00 x 0
FLUVAJARSTVOOsnovne2MODELOVANJE II0 x 02 x 10 x 0
FLUVAJARSTVOSpecijalisticke2INTERMEDIJALNA SKULPTURA II0 x 00 x 00 x 0
FLUVAJARSTVOMaster2SAVREMENE SKULPTURSKE FORME MA II0 x 01 x 10 x 0
FLUVAJARSTVOSpecijalisticke2METODIKA LIKOVNOG VASPITANJA II2 x 11 x 10 x 0
FLUGRAFIČKI DIZAJNSpecijalisticke2METODIKA LIKOVNOG VASPITANJA II0 x 00 x 00 x 0
FLUVAJARSTVOOsnovne3VAJARSTVO I0 x 02 x 10 x 0
FLUVAJARSTVOOsnovne4VAJARSTVO II0 x 02 x 10 x 0
FLUVAJARSTVOOsnovne5UNIKATNO OBLIKOVANJE I0 x 02 x 10 x 0
FLUVAJARSTVOOsnovne5VAJARSTVO III0 x 02 x 10 x 0
FLUVAJARSTVOOsnovne6UNIKATNO OBLIKOVANJE II0 x 02 x 10 x 0
FLUVAJARSTVOOsnovne6VAJARSTVO IV0 x 03 x 10 x 0
FLUVAJARSTVOOsnovne6ZAVRŠNI RAD0 x 00 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor