SLIKARSKA TEHNOLOGIJA


Semestar: 3
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MAJA ŠOFRANAC1x1
11B+1S
NATAŠA ĐUROVIĆ2x1
11B+1S