Nataša Đurović


Nataša Đurović
Šifra: 240062
Prezime i ime: Nataša Đurović
Titula: mr
Zvanje: redovni profesor
Org. jedinica: Fakultet likovnih umjetnosti
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
FLUSLIKARSTVOMaster1MURAL MA2 x 10 x 00 x 0
FLUVAJARSTVOMaster1MURAL MA0 x 00 x 00 x 0
FLUSLIKARSTVOOsnovne2OSNOVI LIKOVNE TEHNOLOGIJE2 x 10 x 00 x 0
FLUSLIKARSTVOMaster2KONZERVACIJA MA2 x 11 x 10 x 0
FLUSLIKARSTVOOsnovne3SLIKARSKA TEHNOLOGIJA2 x 10 x 00 x 0
FLUSLIKARSTVOOsnovne5ZIDNE SLIKARSKE TEHNIKE0 x 00 x 00 x 0
FLUSLIKARSTVOOsnovne5ZIDNE SLIKARSKE TEHNIKE2 x 10 x 00 x 0
FLUSLIKARSTVOOsnovne6KONZERVACIJA2 x 11 x 10 x 0
FLUSLIKARSTVOOsnovne6KONZERVACIJA0 x 00 x 00 x 0
FLUVAJARSTVOOsnovne6KONZERVACIJA0 x 00 x 00 x 0
FLUSLIKARSTVOOsnovne6KONZERVACIJA0 x 00 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
Opširnije