Nataša Đurović


Nataša Đurović
Šifra: 240062
Prezime i ime: Nataša Đurović
Titula: mr
Zvanje: redovni profesor
Org. jedinica: Fakultet likovnih umjetnosti
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Sem. Predmet P V L
Fakultet likovnih umjetnosti Osnovne
Slikarstvo
2 Osnovi likovne tehnologije2x1
Fakultet likovnih umjetnosti Osnovne
Slikarstvo
3 Slikarska tehnologija 2x1
Fakultet likovnih umjetnosti Osnovne
Slikarstvo
5 Konzervacija I1x10.89x10.22x1
Fakultet likovnih umjetnosti Osnovne
Slikarstvo
5 Konzervacija I A1x10.67x10.22x1
Fakultet likovnih umjetnosti Osnovne
Slikarstvo
5 Zidne tehnike I2x10.22x1
Fakultet likovnih umjetnosti Osnovne
Grafički dizajn
5 Zidne tehnike I A1x10.44x1
Fakultet likovnih umjetnosti Osnovne
Slikarstvo
6 Konzervacija II1x10.89x10.22x1
Fakultet likovnih umjetnosti Osnovne
Slikarstvo
6 Konzervacija II A1x10.67x10.22x1
Fakultet likovnih umjetnosti Specijalisticke
Slikarstvo
7 Konzervacija III1x11.11x10.22x1
Fakultet likovnih umjetnosti Specijalisticke
Slikarstvo
8 Konzervacija IV1x11.11x10.22x1

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor