Semestar: 1
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 2++0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DANIJELA RAKOČEVIĆ MEDOJEVIĆ
JULIJANA CICOVIĆ-MASLOVAR