Cicović-Maslovar Julijana

Cicović-Maslovar Julijana

saradnik u nastavi dr | Fakultet dramskih umjetnosti | honorarno

...

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
MAOPŠTA MUZIČKA PEDAGOGIJASpecijalisticke1PSIHOLOGIJA I0 x 00 x 00 x 0
MAIZVOĐAČKE UMJETNOSTIMaster1PSIHOLOGIJA I0 x 00 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor

Obavjestenja iz nastave