IZRADA I ODBRANA MAGISTARSKOG RADA


Semestar: 2
ECTS: 30
Status: Obavezan
Fond: 8++0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NIKOLA VUKČEVIĆ
JANKO LJUMOVIĆ
SEHAD ČEKIĆ
VUK VUKOVIĆ