Janko Ljumović


Janko Ljumović
Šifra: 250153
Prezime i ime: Janko Ljumović
Titula: mr
Zvanje: vanredni profesor
Org. jedinica: Fakultet dramskih umjetnosti
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
FDUPRODUKCIJAMaster1SAVREMENA POZORIŠNA PRODUKCIJA I4 x 10 x 00 x 0
FDUPRODUKCIJAMagistarske2IZRADA I ODBRANA MAGISTARSKOG RADA0 x 00 x 00 x 0
FDUPRODUKCIJASpecijalisticke2SAVREMENA POZORIŠNA PRODUKCIJA II - SPEC. RAD0 x 00 x 00 x 0
FDUDRAMA I POZORIŠTEOsnovne2OSNOVI POZORIŠNE PRODUKCIJE3 x 10 x 00 x 0
FDUPRODUKCIJAMaster2SAVREMENA POZORIŠNA PRODUKCIJA II4 x 10 x 00 x 0
FDUGLUMAMaster2PRODUKCIJA2 x 10 x 00 x 0
FDUDRAMA I POZORIŠTEOsnovne3POZORIŠNA PRODUKCIJA I2 x 10 x 00 x 0
FDUDRAMA I POZORIŠTEOsnovne3PRAKTIČAN RAD0 x 04 x 10 x 0
FDUDRAMA I POZORIŠTEOsnovne4POZORIŠNA PRODUKCIJA II2 x 10 x 00 x 0
FDUDRAMA I POZORIŠTEOsnovne5POZORIŠNA PRODUKCIJA III0 x 00 x 00 x 0
FDUDRAMA I POZORIŠTEOsnovne6POZORIŠNA PRODUKCIJA - ZAVRŠNI RAD2 x 10 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
Opširnije