Semestar: 2
ECTS: 8
Status: Obavezan
Fond: 4+4+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita student će: - Razviti svijest o radnji kao promjeni i razmjeni; - Shvatiti strukture radnje: razloge za izbor i sredstva za izvršenje; - Razumjeti pojedinačnosti radnje: situaciju kao sukobljeni odnos i okolnosti kao konkretne prostorno vremenske okvire i načine na koji se radnja vrši; - Razumjeti utvrđivanje identiteta i realizacija konkretne radnje sa svim karakteristikama koje je takvom čine; - Moći da analitički raščlanjuje dati materijal, dograđuje ga i kreativno sintezuje sa vlastitim materijalom; - Objediniti stečena znanja o osnovnim elementima glume i primjeniće ih na sceni; - Usvojiti specifične terminologije i sa njom navike i sposobnosti da se i verbalno vlastiti i tuđi rad samostalno komentariše, koriguje i unapređuje; - Razviti sposobnosti tolerancije i saradnje sa drugima.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
BRANIMIR POPOVIĆ4x1
4B
DANICA RAJKOVIĆ4x1
4B