Dubravka Drakić


Dubravka Drakić
Šifra: 255002
Prezime i ime: Dubravka Drakić
Titula:
Zvanje: vanredni profesor
Org. jedinica: Fakultet dramskih umjetnosti
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
FDUGLUMAMaster1IZBORNA OBLAST - GOVOR MA I4 x 10 x 00 x 0
FDUGLUMAOsnovne1GLUMA I4 x 14 x 10 x 0
FDUGLUMAOsnovne1GOVOR I2 x 10 x 00 x 0
FDUGLUMAMaster2IZBORNA OBLAST - GOVOR MA II4 x 10 x 00 x 0
FDUGLUMAOsnovne2GLUMA II4 x 14 x 10 x 0
FDUGLUMAOsnovne2GOVOR II2 x 10 x 00 x 0
FDUGLUMAOsnovne3GOVOR III2 x 10 x 00 x 0
FDUGLUMAOsnovne4GOVOR IV2 x 10 x 00 x 0
FDUGLUMAOsnovne5GOVOR V2 x 10 x 00 x 0
FDUDRAMA I POZORIŠTEOsnovne5GOVOR I2 x 10 x 00 x 0
FDUGLUMAOsnovne6GOVOR VI2 x 10 x 00 x 0
FDUDRAMA I POZORIŠTEOsnovne6GOVOR II2 x 10 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
Opširnije