GLUMA VI - ZAVRŠNI RAD


Semestar: 6
ECTS: 8
Status: Obavezan
Fond: 4+2+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita student/kinja će: Analizirati (horizontalno i vertikalno) zadati materijal (antika, Šekspir, Molijer). Svjesno birati i koristiti psiho-tehnička prilagođenja koja taj materijal zahtijeva. Kritički ocjenjivati sposobnosti za realizaciju vlastite govorne radnje i kolega sa klase. Obrazlagati značaj tehničke spremnosti glumca. Znati da izabere najbolji zadatak za povezivanje svih tehničkih elemenata i razvijanje raznovrsne i bogate govorne radnje.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
BRANISLAV MIĆUNOVIĆ4x1
4B+1S
JELENA ĐUKIĆ2x1
4B+1S