Branko Ilić


Branko Ilić
Šifra: 250137
Prezime i ime: Branko Ilić
Titula: mr
Zvanje: docent
Org. jedinica: Fakultet dramskih umjetnosti
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
FDUREŽIJAMaster1RAD SA GLUMCEM MA I2 x 10 x 00 x 0
FDUREŽIJAMaster2RAD SA GLUMCEM MA II2 x 10 x 00 x 0
FDUGLUMAOsnovne5GLUMA V4 x 12 x 10 x 0
FDUDRAMA I POZORIŠTEOsnovne5RAD SA GLUMCEM I2 x 12 x 10 x 0
FDUGLUMAOsnovne6GLUMA VI - ZAVRŠNI RAD4 x 12 x 10 x 0
FDUDRAMA I POZORIŠTEOsnovne6RAD SA GLUMCEM II2 x 12 x 10 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor