Branko Ilić


Branko Ilić
Šifra: 250137
Prezime i ime: Branko Ilić
Titula: mr
Zvanje: docent
Org. jedinica: Fakultet dramskih umjetnosti
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
FDUGLUMAMagistarske2IZRADA MAGISTARSKOG RADA0 x 00 x 00 x 0
FDUGLUMAMagistarske2PRIJAVA, PRIPREMA ODBRANE I ODBRANA MAGISTAR.RADA0 x 00 x 00 x 0
FDUGLUMAOsnovne3GLUMA III4 x 14 x 10 x 0
FDUGLUMAOsnovne3PRAKTIČAN RAD0 x 04 x 10 x 0
FDUGLUMAOsnovne4GLUMA IV4 x 14 x 10 x 0
FDUFILMSKA I TELEVIZIJSKA REŽIJAOsnovne4RAD SA GLUMCEM II0 x 00 x 00 x 0
FDUGLUMAOsnovne4PRAKTIČAN RAD0 x 04 x 10 x 0
FDUDRAMA I POZORIŠTEOsnovne5RAD SA GLUMCEM I2 x 12 x 10 x 0
FDUDRAMA I POZORIŠTEOsnovne6RAD SA GLUMCEM II2 x 12 x 10 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor