Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+0+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Opisati i definisati osnovne pojmove vezane za održivi razvoj turizma. Analizirati dostignutog stepena održivog razvoja turizma na mezo, mirkro i makro nivou. Upoređivati uticaj pojedinih instrumenata održivog razvoja na poslovne performanse organizacija i destinacije. Kreirati set stimulativnih mjera za: ekološku održivost, ekonomsku održivost, kulturnu održivost, socijalnu održivost i održivost koncepta zaštite potrošača. Kreirati koncept održivog razvoja u različitim vidovima selektivnog turizma. Kreirati strategijski pristup održivom razvoju u sektoru turizma.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ALEKSA VUČETIĆ3x1
2S+3P

E-index ocjene

E-index

REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA / Prof. dr Aleksa Š. Vučetić