Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-ODRŽIVI RAZVOJ TURIZMA -   10.10.2022
  RASPORED KOLOKVIJUMA ZA ZIMSKI SEMESTAR 2022. GODINE - Prof. dr Aleksa Š. Vučetić
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-ODRŽIVI RAZVOJ TURIZMA -   22.09.2022
  REZULTATI SEPTEMBARSKOG ISPITNOG ROKA / Prof. dr Aleksa Š. Vučetić
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-ODRŽIVI RAZVOJ TURIZMA -   09.08.2022
  POLAGANJE ISPITA U SEPTEMBARSKOM ISPITNOM ROKU/Prof. dr Aleksa Š. Vučetić
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-ODRŽIVI RAZVOJ TURIZMA -   02.02.2022
  REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA / Prof. dr Aleksa Š. Vučetić
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-ODRŽIVI RAZVOJ TURIZMA -   24.01.2022
  Odlaganje ispita za 01.02.2022.
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-ODRŽIVI RAZVOJ TURIZMA -   10.01.2022
  Odlaganje ispita zakazanog za 11.01.2022.
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-ODRŽIVI RAZVOJ TURIZMA -   19.10.2021
  UPUTSTVO ZA ONLINE NASTAVU / Prof. dr Aleksa Š. Vučetić
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-ODRŽIVI RAZVOJ TURIZMA -   05.10.2021
  TERMINI KOLOKVIJUMA I ZAVRŠNIH ISPITA / Prof. dr Aleksa Š. Vučetić
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-ODRŽIVI RAZVOJ TURIZMA -   04.10.2021
  UPUTSTVO ZA ONLINE NASTAVU
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-ODRŽIVI RAZVOJ TURIZMA -   07.09.2021
  REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA - septembar-redovni / Prof. dr Aleksa Š. Vučetić
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-ODRŽIVI RAZVOJ TURIZMA -   31.07.2021
  POLAGANJA U AVGUSTOVSKO-SEPTEMBARSKOM ROKU/Prof. dr Aleksa Š. Vučetić
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-ODRŽIVI RAZVOJ TURIZMA -   01.03.2021
  MARTOVSKI ISPITNI ROK / Prof. dr Aleksa Š. Vučetić
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-ODRŽIVI RAZVOJ TURIZMA -   29.01.2021
  REZULTATI POPRAVNOG ZAVRŠNOG ISPITA / Prof. dr Aleksa Š. Vučetić
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-ODRŽIVI RAZVOJ TURIZMA -   26.01.2021
  REZULTATI POPRAVNOG ZAVRŠNOG ISPITA / Prof. dr Aleksa Š. Vučetić
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-ODRŽIVI RAZVOJ TURIZMA -   23.01.2021
  REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA / Prof. dr Aleksa Š. Vučetić
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-ODRŽIVI RAZVOJ TURIZMA -   20.01.2021
  POPRAVNI ZAVRŠNI ISPIT / Prof. dr Aleksa Š. Vučetić
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-ODRŽIVI RAZVOJ TURIZMA -   29.12.2020
  REZULTATI DO ZAVRŠNOG ISPITA / Prof. dr Aleksa Š. Vučetić
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-ODRŽIVI RAZVOJ TURIZMA -   14.12.2020
  UPUTSTVO ZA POLAGANJE KOLOKVIJUMA I ISPITA / Prof. dr Aleksa Š. Vučetić
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-ODRŽIVI RAZVOJ TURIZMA -   16.10.2020
  PRELAZAK NA NOVU MOODLE PLATFORMU / Prof. dr Aleksa Š. Vučetić
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-ODRŽIVI RAZVOJ TURIZMA -   02.10.2020
  UPUTSTVO ZA ONLINE NASTAVU / Prof. dr Aleksa Š. Vučetić
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-ODRŽIVI RAZVOJ TURIZMA -   02.10.2020
  TERMINI KONSULTACIJA / Prof. dr Aleksa Š. Vučetić
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-ODRŽIVI RAZVOJ TURIZMA -   02.10.2020
  TERMINI KOLOKVIJUMA / Prof. dr Aleksa Š. Vučetić
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-ODRŽIVI RAZVOJ TURIZMA -   23.09.2020
  REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-ODRŽIVI RAZVOJ TURIZMA -   04.02.2020
  REZULTATI POPRAVNOG ZAVRŠNOG ISPITA
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-ODRŽIVI RAZVOJ TURIZMA -   22.01.2020
  REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-ODRŽIVI RAZVOJ TURIZMA -   25.12.2019
  REZULTATI DO ZAVRŠNOG ISPITA
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-ODRŽIVI RAZVOJ TURIZMA -   13.11.2019
  TERMIN ODBRANE PRISTUPNOG RADA
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-ODRŽIVI RAZVOJ TURIZMA -   07.10.2019
  UPUTSTVO ZA ODBRANU PRISTUPNOG RADA
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-ODRŽIVI RAZVOJ TURIZMA -   07.02.2019
  POPRAVNI ZAVRŠNI ISPIT
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-ODRŽIVI RAZVOJ TURIZMA -   04.02.2019
  USMENI ISPIT
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-ODRŽIVI RAZVOJ TURIZMA -   21.01.2019
  USMENI ISPIT
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-ODRŽIVI RAZVOJ TURIZMA -   24.12.2018
  OBAVEZNO POLAGANJE
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-ODRŽIVI RAZVOJ TURIZMA -   17.12.2018
  TEME za finalni ispit
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-ODRŽIVI RAZVOJ TURIZMA -   27.11.2018
  OBAVEZNA REGISTRACIJA POLAGANJA ISPITA
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-ODRŽIVI RAZVOJ TURIZMA -   22.11.2018
  OBAVEZNA REGISTRACIJA POLAGANJA ISPITA
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-ODRŽIVI RAZVOJ TURIZMA -   06.11.2018
  NADOKNAĐIVANJE PREDAVANJA
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-ODRŽIVI RAZVOJ TURIZMA -   29.10.2018
  ODLAGANJE PREDAVANJA
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-ODRŽIVI RAZVOJ TURIZMA -   22.10.2018
  NADOKNAĐIVANJE PREDAVANJA
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-ODRŽIVI RAZVOJ TURIZMA -   05.10.2018
  UPUTSTVO ZA POLAGANJE ISPITA
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-ODRŽIVI RAZVOJ TURIZMA -   18.09.2018
  Popravni ispit
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-ODRŽIVI RAZVOJ TURIZMA -   20.04.2018
  CULTURWB Diplome
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-ODRŽIVI RAZVOJ TURIZMA -   09.02.2018
  Rezultati ispita
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-ODRŽIVI RAZVOJ TURIZMA -   11.01.2018
  Promjena termina ispita
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-ODRŽIVI RAZVOJ TURIZMA -   17.12.2017
  Rezultati predroka
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-ODRŽIVI RAZVOJ TURIZMA -   02.12.2017
  Pristupni radovi - 02.12.2017 07:22
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-ODRŽIVI RAZVOJ TURIZMA -   11.11.2017
  Odlaganje predavanja i vježbi
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM-ODRŽIVI RAZVOJ TURIZMA -   28.09.2017
  Obavještenje