STRANI JEZIK I CIVILIZACIJA II


Semestar: 2
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit student će biti u mogućnosti da: prepozna ulogu i mjesto značajnih civilizacija i jezika u istoriji čovječanstva; predstavi velike svjetske civilizacije čija je koljevka Mediteran; imenuje današnje mediteranske zemlje i njihove jezike; analizira uticaj različitih civilizacija i jezika na svoje okruženje; osmisli i prikaže u skladu sa svojim interesovanjima i poznavanjem stranih jezika jezičko-kulturološku tematiku koju će obraditi i aktualizirati kao sadržaj u ponudi kulturnog turizma.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
IVONA JOVANOVIĆ3x1
28S+2P
1x1
28S+2P

Rezultati popravnog ispita

Rezultati ispita

Rezultati ispita

Rezultati ispita

On line predavanja 27.05.

On-line predavanja u cetvrtak 20.maja