Ivona Jovanović

dr Ivona Jovanović

redovni profesor | Fakultet za turizam i hotelijerstvo

Ivona JOVANOVIĆ je rođena u Novom Sadu. Pohađala je francusku gimnaziju u Alžiru. Maturirala je u Karlovačkoj gimnaziji, a diplomirala na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu na nastavnoj grupi za Francuski jezik i književnost sa prosječnom ocjenom 8,95 tokom studija i 9,5 na diplomskom ispitu. Postdiplomske studije, upisane na istom Fakultetu studijske 1998/99. godine završila je sa prosječnom ocjenom 9,6. Odbranila je magistarski rad 2002. godine na temu "Francuski jezik turizma i hotelijerstva:...

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2020SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Vitić-Ćetković, Andriela, Jovanović Ivona Topler JasnaLiterary Tourism: the Role of Russian 19th Century Travel Literature in the Positioning of the Smallest European Royal Capital - CetinjeAnnales, Annales for Istrian and Mediterranean Studies, Series Historia et Sociologia 30, 2020, 1, 81-99
2017SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Ivona JovanovićLa profession d'enseignant de francais langue entrangere au Montenegro: le rapport a la formation et les difficultes du metierPorta Linguarum

Obavjestenja iz nastave

Turizam-Strani jezik i civilizacija II

Rezultati ispita

Turizam-Strani jezik i civilizacija II

Termin nastave

Turizam-Strani jezik i civilizacija II

Termin nastave

Turizam-Strani jezik i civilizacija II

Termin on-line nastave

Turizam i hotelijerstvo-Francuski jezik IV

Rezultati popravnog kolokvijuma

Turizam i hotelijerstvo-Francuski jezik II

Rezultati popravnog kolokvijuma

Turizam-Strani jezik i civilizacija II

Termin on-line predavanja

Turizam i hotelijerstvo-Francuski jezik IV

Rezultati kolokvijuma

Turizam i hotelijerstvo-Francuski jezik II

Rezultati kolokvijuma

Turizam-Strani jezik i civilizacija II

Termin izlaganja prezentacija

Turizam i hotelijerstvo-Francuski jezik IV

Termin održavanja kolokvijuma