TURIZAM I KULTURNI RESURSI


Semestar: 6
ECTS: 5
Status: Izborni
Fond: 3+2+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
OLIVERA SIMOVIĆ2x1
2B+1S
ĐURĐICA PEROVIĆ3x1
2B+1S