Đurđica Perović


Đurđica Perović
Šifra: 220141
Prezime i ime: Đurđica Perović
Titula: dr
Zvanje: vanredni profesor
Org. jedinica: Fakultet za turizam i hotelijerstvo
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
FTHTURIZAMMagistarske1KULTURNI TURIZAM0 x 00 x 00 x 0
FTHTURIZAMMagistarske1MENADŽMENT MARINA0 x 00 x 00 x 0
FTHTURIZAMMagistarske1TURISTIČKA VALORIZACIJA0 x 00 x 00 x 0
FTHTURIZAMMagistarske1PRIMORSKI I PLANINSKI TURIZAM3 x 10 x 00 x 0
FTHTURIZAM I HOTELIJERSTVOOsnovne1OSNOVI TURIZMA3 x 20 x 00 x 0
FTHTURIZAMSpecijalisticke1GEOTURIZAM3 x 10 x 00 x 0
FTHTURIZAMOsnovne1TURISTIČKA GEOGRAFIJA0 x 00 x 00 x 0
FTHHOTELIJERSTVOOsnovne1OSNOVI TURIZMA0 x 00 x 00 x 0
FTHTURIZAMOsnovne1OSNOVI TURIZMA0 x 00 x 00 x 0
FTHTURIZAMDoktorske2KULTURNI TURIZAM0 x 00 x 00 x 0
FTHTURIZAM I HOTELIJERSTVOOsnovne2TURISTIČKA GEOGRAFIJA3 x 20 x 00 x 0
FTHHOTELIJERSTVOOsnovne2TURISTIČKA GEOGRAFIJA0 x 00 x 00 x 0
FTHTURIZAMOsnovne2TURISTIČKE REGIJE0 x 00 x 00 x 0
FTHTURIZAMOsnovne4TURISTIČKO UREĐENJE PROSTORA0 x 00 x 00 x 0
FTHTURIZAM I HOTELIJERSTVOOsnovne5TURISTIČKE REGIJE3 x 10 x 00 x 0
FTHTURIZAM I HOTELIJERSTVOOsnovne6TURIZAM I KULTURNI RESURSI3 x 10 x 00 x 0
FTHTURIZAM I HOTELIJERSTVOOsnovne6TURIZAM I KULTURNI RESURSI3 x 10 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2018SCOPUS
Tatjana Stanovčić, Sanja Peković, Jovana Vukčević, Đurđica PerovićGoing Entrepreneurial: Agro-tourism and Rural Development in Northern MontenegroBusiness Systems Research
Opširnije