POZNAVANJE NAMIRNICA I NACIONALNA KUHINJA


Semestar: 5
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
KRISTINA DAVIDOVIĆ2x1
45B+20S+17P
VESNA VUJAČIĆ3x1
45B+20S+17P