Semestar: 6
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Opisati i definisati osnovne pojmove vezane za poslovanje sektora i odjela u hotelu; Analizirati strukturu sektora i odjela u hotelima; Upoređivati uticaje pojedinih poslovnih aktivnosti na funkcionisanje sektora i odjela hotela; Utvrditi poslovne aktivnosti koje unaprijeđuju rast i razvoj hotela; Razumijeti uticaje eksternih i internih činilaca razvoja hotela; Razumijeti kontrolu upravljačkih aktivnosti u hotelu sa integralnog pristupa.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ILIJA MORIC