Ilija Moric

dr Ilija Moric

docent | Fakultet za turizam i hotelijerstvo

Osnovnu i srednju školu završio je u Herceg Novom, sa odličnim uspjehom. Nosilac je diplome „Luča”. Osnovne studije, odsjek Turizam, veoma uspješno je završio na UCG-Fakultetu za turizam i hotelijerstvo u Kotoru, kao prvi u generaciji u rekordnom roku, odnosno u vremenu kraćem od tada propisanog trajanja četvorogodišnjih studija (prema Rješenju Fakulteta broj 01-2192, od 25.10.2005.) sa prosjekom 9,72. U 20 godina dugoj istoriji Fakulteta, to je i dalje jedini takav slučaj na odsjeku Turizam. Ilija...

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2020SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Ilija Moric, Jelena Sakovic Jovanovic, RajkaDjokovic, Sanja Pekovic, Djurdjica Perovic The Effect of Phases of the Adoption of the Circular Economy on Firm Performance: Evidence from 28 EU Countries” Sustainability
2020SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Ilija Moric, Sanja Pekovic, Djurdjica PerovicTemporary workers and firm performance Empirical and systematic approaches from Eastern and Central European countriesKybernetes
2018SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Ðurđica Perović, Ilija Moric, Sanja Peković, Tatjana Stanovčić, Vasja Roblek, Mirjana Pejić BachThe antecedents of tourist repeat visit intention: systemic approachKybernetes