Ilija Moric


Ilija Moric
Šifra: 220037
Prezime i ime: Ilija Moric
Titula: dr
Zvanje: saradnik u nastavi dr
Org. jedinica: Fakultet za turizam i hotelijerstvo
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
Opširnije