Semestar: 6
ECTS: 5
Status: Izborni
Fond: 3+2+0
Duplikat: Da
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILICA KATNIĆ2x1
2B+1S+1P
ĐURĐICA PEROVIĆ3x1
2B+1S+1P