OSNOVI TURISTIČKOG INFORMACIONOG SISTEMA


Semestar: 2
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon završenog kursa Osnovi turističkog informacionog sistema, student koji položi predmet će biti osposobljen da: 1. Kreira logički dizajn sa dijagramima tokova podataka (DTP) za informacioni sistem sa definisanim parametrima; 2. Tumači princip funkcionisanja odredjenog Informacionog sistema na osnovu (DTP) na različitim nivoima dekompozicije; 3. Struktuira rječnik podataka za specificirane tokove podataka; 4. Kreira tabele u bazama podataka i povezuje tabele po ključevima; 5. Vrši jednostavne obrade podataka kroz kreiranje upita (queries) i izvještaja (reports); 6. Primjenjuje znanje iz baza podataka za kreiranje primjera informacionog sistema u turizmu i hotelijerstvu; 7. Objasni osnovne koncepte i prednosti web informacionih sistema.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
IRENA OROVIĆ2x2
122B+21S+1P
ĐORĐE STANKOVIĆ1x4
122B+21S+1P

Rezultati popravnog završnog ispita

Rezultati završnog ispita

Raspored završnog ispita

Rezultati popravnog kolokvijuma

Termin popravnog kolokvijuma

Termin nastave

Priprema

Rezultati nakon ispita