Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM I HOTELIJERSTVO-OSNOVI TURISTIČKOG INFORMACIONOG SISTEMA -   27.09.2021
  Termin ispita u Covid roku
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM I HOTELIJERSTVO-OSNOVI TURISTIČKOG INFORMACIONOG SISTEMA -   27.09.2021
  Rezultati ispita u septembarskom roku - popravni ispit
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM I HOTELIJERSTVO-OSNOVI TURISTIČKOG INFORMACIONOG SISTEMA -   02.09.2021
  Rezultati ispita u septembarskom roku
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM I HOTELIJERSTVO-OSNOVI TURISTIČKOG INFORMACIONOG SISTEMA -   08.07.2021
  Rezultati nakon popravnog ispita
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM I HOTELIJERSTVO-OSNOVI TURISTIČKOG INFORMACIONOG SISTEMA -   28.06.2021
  Rezultati ispita
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM I HOTELIJERSTVO-OSNOVI TURISTIČKOG INFORMACIONOG SISTEMA -   11.05.2021
  Rezultati nakon popravnog kolokvijuma
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM I HOTELIJERSTVO-OSNOVI TURISTIČKOG INFORMACIONOG SISTEMA -   06.05.2021
  Studenti sa parnim brojem indeksa
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM I HOTELIJERSTVO-OSNOVI TURISTIČKOG INFORMACIONOG SISTEMA -   06.05.2021
  Studenti sa neparnim brojem indeksa
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM I HOTELIJERSTVO-OSNOVI TURISTIČKOG INFORMACIONOG SISTEMA -   04.05.2021
  Termin popravnog kolokvijuma
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM I HOTELIJERSTVO-OSNOVI TURISTIČKOG INFORMACIONOG SISTEMA -   14.04.2021
  Rezultati kolokvijuma
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM I HOTELIJERSTVO-OSNOVI TURISTIČKOG INFORMACIONOG SISTEMA -   07.04.2021
  Online kolokvijum - studenti sa parnim brojem indeksa
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM I HOTELIJERSTVO-OSNOVI TURISTIČKOG INFORMACIONOG SISTEMA -   07.04.2021
  Online kolokvijum - studenti sa neparnim brojem indeksa
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM I HOTELIJERSTVO-OSNOVI TURISTIČKOG INFORMACIONOG SISTEMA -   07.04.2021
  Online kolokvijum - studenti po starom programu
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM I HOTELIJERSTVO-OSNOVI TURISTIČKOG INFORMACIONOG SISTEMA -   06.04.2021
  Dodatno objašnjenje vezano za kolokvijum
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM I HOTELIJERSTVO-OSNOVI TURISTIČKOG INFORMACIONOG SISTEMA -   04.04.2021
  Obavještenje za online kolokvijum
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM I HOTELIJERSTVO-OSNOVI TURISTIČKOG INFORMACIONOG SISTEMA -   16.02.2021
  Online predavanje
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM I HOTELIJERSTVO-OSNOVI TURISTIČKOG INFORMACIONOG SISTEMA -   18.09.2020
  Rezultati nakon popravnog ispita - septembarski rok
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM I HOTELIJERSTVO-OSNOVI TURISTIČKOG INFORMACIONOG SISTEMA -   14.09.2020
  Obavještenje
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM I HOTELIJERSTVO-OSNOVI TURISTIČKOG INFORMACIONOG SISTEMA -   03.09.2020
  Rezultati nakon ispita
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM I HOTELIJERSTVO-OSNOVI TURISTIČKOG INFORMACIONOG SISTEMA -   05.07.2020
  Rezultati nakon popravnog ispita
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM I HOTELIJERSTVO-OSNOVI TURISTIČKOG INFORMACIONOG SISTEMA -   11.06.2020
  ispit za studente po starom programu
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM I HOTELIJERSTVO-OSNOVI TURISTIČKOG INFORMACIONOG SISTEMA -   20.05.2020
  Online predavanje i vjezbe
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM I HOTELIJERSTVO-OSNOVI TURISTIČKOG INFORMACIONOG SISTEMA -   20.05.2020
  Predavanja i vjezbe
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM I HOTELIJERSTVO-OSNOVI TURISTIČKOG INFORMACIONOG SISTEMA -   12.05.2020
  Online predavanje i vjezbe
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM I HOTELIJERSTVO-OSNOVI TURISTIČKOG INFORMACIONOG SISTEMA -   08.05.2020
  Rezultati nakon popravnog kolokvijuma
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM I HOTELIJERSTVO-OSNOVI TURISTIČKOG INFORMACIONOG SISTEMA -   05.05.2020
  Link za online pristup za studente sa parnim brojem indeksa
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM I HOTELIJERSTVO-OSNOVI TURISTIČKOG INFORMACIONOG SISTEMA -   05.05.2020
  Popravni kolokvijum za studente sa parnim brojem indeksa
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM I HOTELIJERSTVO-OSNOVI TURISTIČKOG INFORMACIONOG SISTEMA -   05.05.2020
  Link za online pristup za studente sa neparnim brojem indeksa
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM I HOTELIJERSTVO-OSNOVI TURISTIČKOG INFORMACIONOG SISTEMA -   05.05.2020
  Popravni kolokvijum za studente sa neparnim brojem indeksa
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM I HOTELIJERSTVO-OSNOVI TURISTIČKOG INFORMACIONOG SISTEMA -   02.05.2020
  Obavještenje za popravni kolokvijum
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM I HOTELIJERSTVO-OSNOVI TURISTIČKOG INFORMACIONOG SISTEMA -   27.04.2020
  Online predavanje i vjezbe
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM I HOTELIJERSTVO-OSNOVI TURISTIČKOG INFORMACIONOG SISTEMA -   22.04.2020
  Predavanja i vjezbe
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM I HOTELIJERSTVO-OSNOVI TURISTIČKOG INFORMACIONOG SISTEMA -   22.04.2020
  Online predavanje i vjezbe
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM I HOTELIJERSTVO-OSNOVI TURISTIČKOG INFORMACIONOG SISTEMA -   17.04.2020
  Rezultati nakon prve provjere znanja
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM I HOTELIJERSTVO-OSNOVI TURISTIČKOG INFORMACIONOG SISTEMA -   17.04.2020
  Rezultati nakon prve provjere znanja-studenti po starom programu
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM I HOTELIJERSTVO-OSNOVI TURISTIČKOG INFORMACIONOG SISTEMA -   02.04.2020
  Online predavanje i vjezbe
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM I HOTELIJERSTVO-OSNOVI TURISTIČKOG INFORMACIONOG SISTEMA -   31.03.2020
  Rjesenje primjera kolokvijuma
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM I HOTELIJERSTVO-OSNOVI TURISTIČKOG INFORMACIONOG SISTEMA -   17.03.2020
  Predavanja i vjezbe
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM I HOTELIJERSTVO-OSNOVI TURISTIČKOG INFORMACIONOG SISTEMA -   11.03.2020
  Obavještenje za termin predavanja
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM I HOTELIJERSTVO-OSNOVI TURISTIČKOG INFORMACIONOG SISTEMA -   06.02.2020
  Termin prvih vježbi
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM I HOTELIJERSTVO-OSNOVI TURISTIČKOG INFORMACIONOG SISTEMA -   19.09.2019
  Rezultati nakon popravnog ispita - septembarski rok
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM I HOTELIJERSTVO-OSNOVI TURISTIČKOG INFORMACIONOG SISTEMA -   10.09.2019
  Rezultati nakon ispita - septembarski rok
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM I HOTELIJERSTVO-OSNOVI TURISTIČKOG INFORMACIONOG SISTEMA -   07.02.2019
  Rezultati popravnog ispita
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM I HOTELIJERSTVO-OSNOVI TURISTIČKOG INFORMACIONOG SISTEMA -   28.01.2019
  Rezultati popravnog kolokvijuma
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM I HOTELIJERSTVO-OSNOVI TURISTIČKOG INFORMACIONOG SISTEMA -   08.01.2019
  Rezultati ispita
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM I HOTELIJERSTVO-OSNOVI TURISTIČKOG INFORMACIONOG SISTEMA -   24.12.2018
  Termin kolokvijuma
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM I HOTELIJERSTVO-OSNOVI TURISTIČKOG INFORMACIONOG SISTEMA -   10.12.2018
  Obavještenje
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM I HOTELIJERSTVO-OSNOVI TURISTIČKOG INFORMACIONOG SISTEMA -   12.11.2018
  Rezultati kolokvijuma
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM I HOTELIJERSTVO-OSNOVI TURISTIČKOG INFORMACIONOG SISTEMA -   06.11.2018
  Termin kolokvijuma
Fakultet za turizam i hotelijerstvo-TURIZAM I HOTELIJERSTVO-OSNOVI TURISTIČKOG INFORMACIONOG SISTEMA -   13.09.2018
  Rezultati nakon popravnog ispita

1 | 2