Semestar: 4
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1) Definise ključne pojmove i procese koji su bitni u sistemu upravljanja kvalitetom 2) Prepozna različite dimenzije menadzmenta kvaliteta neophodne za upravljanju kvalitetom usluga 3) Prepozna važnost kvaliteta u postizanju konkurentske prednosti 4) Prepozna standarde u turizmu i njihovu znacajnost za turističke usluge– ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 22000 5) Definise i uporediti elemente integriranog sistema upravljanja

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SANJA PEKOVIĆ

Obavještenje- Rezultati prvog septembarskog roka

Obavještenje- Termin K2 pop

Obavještenje- Termini polaganja kolokvijuma za studente po "starom programu"

Obavještenje- Termin K2

Obavještenje- Termin K1pop

Obavještenje- Termin K1