Jovana Vukčević

Jovana Vukčević

saradnik u nastavi mr | Fakultet za turizam i hotelijerstvo

Jovana Vukčević diplomirala je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Crne Gore 2011.godine. Titulu Master stekla je na Univerzitetu u Nici "Sofija Antipolis", u oblasti ekonomije i menadžmenta 2013. godine. U okviru Erasmus Mundus Master Programa TEMA - Evropske teritorije - identitet i razvoj stekla je zvanje Master na Karlovom Univerzitetu u Pragu i Visokoj Školi Društvenih Nauka (EHESS) u Parizu 2014. godine. Usavršavala se na Univerzitetu u Lajpcigu, Koč Univerzitetu u Istanbulu, Humboldt Univerzitetu u Berlinu, Univerzitetu u Beču, Centralno-evropskom...

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2018SCOPUS
Tatjana Stanovčić, Sanja Peković, Jovana Vukčević, Đurđica PerovićGoing Entrepreneurial: Agro-tourism and Rural Development in Northern MontenegroBusiness Systems Research

Obavjestenja iz nastave

Predlog ocjena

Turizam i hotelijerstvo-Upravljanje kvalitetom u turizmu

Predlog ocjena

Turizam i hotelijerstvo-Praktična obuka

Obavještenje - Zaključne ocjene

Turizam i hotelijerstvo-Praktična obuka

Obavještenje - Rezultati ZI

Predlog ocjena

Turizam i hotelijerstvo-Upravljanje kvalitetom u turizmu

Predlog ocjena

Turizam i hotelijerstvo-Praktična obuka

Obavještenje- Termin ZI1 10/06/2022 u 12.00h

Turizam i hotelijerstvo-Praktična obuka

Praktična obuka 2

Praktična obuka 1